შპს გაა თრეიდინგი იღებს ვალდებულებას დაიცვას მომხმარებელთა პირადი მონაცემების კონფიდენციალურობა და მესამე პირს არ გადასცეს იგი.