შპს ქედი/მომენტუმ ჯორჯია იღებს ვალდებულებას დაიცვას მომხმაებელთა პირადი მონაცემების კომფიდენციალურობა და მესამე პირს არ გადასცეს იგი.